ЯК РОЗПОДІЛЯЄТЬСЯ ПРИРОДНИЙ ГАЗ

Основним способом транспортування природного газу на великі відстані є його перекачування по магістральних газопроводах (МГ). Через такі газопроводи природний газ може транспортуватися на великі відстані у сотні і тисячі кілометрів, які розділяють газові родовища і споживача. Під час просування газу від родовища по трубі тиск поступово знижується. Тому для транспортування газу на значні відстані у великих обсягах необхідно мати високу пропускну спроможність газопроводу, що може бути досягнуте за рахунок підвищення тиску і підтримання його у визначеному діапазоні по всій довжині газопроводу. Для цього по трасі газопроводу з інтервалом 70-150 км встановлюють компресорні станції(КС).Більшість споживачів протягом року споживає природний газ нерівномірно (у зимовий період споживання газу зростає), тому для організації постачання споживачу необхідної кількості газу потрібно мати як довгостроковий так, і оперативний резерв природного газу. Для його зберігання в газотранспортній системі використовуються підземні сховища газу (ПСГ).


На території України розташовано багато промислових підприємств, що є споживачами природного газу (як великі — металургійні комбінати, ТЭЦ тощо, так і невеликі). Це зумовило створення великої розгалуженої мережі газопроводів-відводів, якими природний газ поставляється від магістральних газопроводів споживачам. Для подачі необхідних обсягів газу підприємствам на газопроводах установлюються газорозподільні станції (ГРС), призначені для редукування (зниження тиску), очищення, одоризації (додання запаху газу) і вимірювання обсягів природного газу, що передається споживачеві.


Газотранспортна система (ГТС) України забезпечує процес проходження транзитного природного газу територією нашої країни і розподіл його усередині держави. Забезпечення можливості підтримання режимів транспортування, оптимізація споживання на власні потреби, точний розрахунок реалізованого газу, виконання зобов'язань з постачання транзитного газу можливі тільки за наявності чіткої системи вимірювання і обліку кількості газу.


Передача-приймання природного газу на вході і виході газотранспортної системи України здійснюється на прикордонних пунктах передачі-приймання газу — газовимірювальних станціях (ГВС) та пунктах виміру витрати газу (ПВВГ).


Газовимірювальна станція встановлюється зазвичай на магістральних газопроводах у безпосередній близькості від розділу меж відповідальності між газотранспортними підприємствами. До складу ГВС входить один чи декілька ПВВГ і звичайно хімічна лабораторія.


Пункт виміру витрати газу (ПВВГ) є технологічною спорудою на газопроводі, до складу якої входять вимірювальні трубопроводи, прилади та автоматичні обчислювачі для вимірювання витрати газу або лічильники газу для кожного вимірювального трубопроводу. Установка декількох вимірювальних трубопроводів дозволяє вимірювати обсяг газу у широких діапазонах.